Bejelentés


Tiszta Forrás Alapítvány "Az URat keressétek, akkor élni fogtok" Ámósz 5,1

Nappali melegedő, védett szálló, utcai szociális munka

Anonim jellegű evangéliumi közösség hajléktalanok részéreJöjj mondjunk hálaszót!

A Kispest-Rózsatéri református templom harangja 2018. július 1-én a gyülekezet tagjait, és a Tiszta Forrás Alapítvány közösségét hívogatta. "Jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel..." csendült fel a gyülekezeti ének.

Az Igét ezen az ünnepi alkalmon Márkus Gábor református lelkipásztor, a Tiszta Forrás Alapítvány Református Hajléktalan Misszió kuratóriumának elnöke, az Ézsaiás 12,2 alapján hirdette: "Íme, Isten az én szabadítóm, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem..." szólt az Ige. 1992-ben, egy kicsiny közösség kezdte el ezt a szolgálatot. Hálát adunk azért, hogy a 26-év alatt épülhettünk és növekedhettünk, hálát adunk munkatársaink, és önkénteseink  helytállásáért, a hajléktalanok körében végzett szolgálatukért, és azokért a hajléktalan emberekért, akik az eltelt időszakban nyomorúságukból Jézus Krisztus által megszabadultak. Ez a mi ajándékunk. Mondta többek között.  Az évenként megrendezésre kerülő Hálaadó Istentiszteleten hagyomány, hogy egy hajléktalanságból, és az azzal gyakran párosuló alkoholfüggőségből kikerült ember bizonyságot tesz a szabadulásáról. Ezen az alkalmon rendhagyó módon nem egy volt hajléktalan, hanem Urbán Mihály Angéla Edit, a Tiszta Forrás Alapítvány - nappali melegedő, éjjeli menedékhely, utcai szociális munka - Intézményének új vezetője tett bizonyságot.  (Az intézménynél a vezető váltásra Batizné  Liebszter Mária nyugdíjba vonulása miatt került sor. ) Az intézmény új vezetője, aki korábbi években utcai szociális munkásként, majd intézményvezető helyettesként dolgozott, a Márk 12, 29-31 Igéjét idézve hangsúlyozta, hogy az intézmény rendeltetésének és a jogszabályi követelményeknek eleget téve munkájuk során a legfontosabb feladatnak tartja, hogy alkalmazzák és kövessék Jézus fő parancsolatát, a szeretet parancsát. Ennek a parancsnak kell meghatároznia egész munkánk teljességét, mert nélküle ez a szolgálat értelmetlenné válik. Ablonczy Kálmán református lelkipásztor, az ünnepi hálaadó Istentiszteletnek évente helyet adó kispesti gyülekezet nevében, meleg szavakkal köszöntötte az Istentisztelet résztvevőit. Az ünnepi alkalom, a Tiszta Forrás Alapítvány nappali melegedőjében megtartott szeretetvendégséggel fejeződött be. (A hálaadó Istentiszteletről készült fotók a baloldali rovatban megtekinthetők)

 

Batizné Liebszter Mária intézményvezető búcsúztatója 2018. május 31.-én.

Marika! "..köszönjük  a sok segítséget, támogatást odafigyelést és irányítást amit tőled kaptunk a munkánk során. Isten áldjon lelki életedben!"

(Beszámoló és képek a baloldali rovatban)


Leleszi Balázs Károly könyvbemutatója 2018. március 10.-én. Beszámoló és képek a baloldali rovatban

 

Ronja Widel kerti-partija 2018. 05. 15. Képek és beszámoló a baloldali rovatban.


2018. május 2.-án, egy hollandiai delegáció járt  alapítványunknál. Ruhaadományt hoztak, és ismerkedtek Intézményünkkel.

 

A Tiszta Forrás Alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója, és a beszámoló közhasznúsági mellékleteit. (A beszámoló és mellékletei megtekinthetők a baloldali rovatban)


§ A 178/2018 (X.12.) sz. Kormányrendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól /MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám/

Elolvasható a baloldali rovatban!

  

 

 

  

 

 

 
Linkek

Leleszi Balázs Károly: ÉLŐ VIZEK ZUBOGÓ FORRÁSA

Valahol lenni kell egy Tiszta forrásnak, melyben felüdülhetnek azok is, akiket most a lefelé tartó zuhanás köpölyöz

és a nyirkos, fénytelen zsákutcák vonzásában élnek: megvetett, kitaszított hajléktalanok,

kiknek cserepes ajkait a szomj ékesíti, s akiket az irgalmatlan világunkban már élőhalottnak tartanak, de még nem hantolták eldugott temetőszéli árokba őket.

"Ó jöjjetek énhozzám - mondja Jézus. Mire vártok még szomjazó lelkek. Én vagyok az élő vizek zubogó forrása, én vagyok az örök élet!"

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése Lukács 15, 11-32 (A tékozló fiú történetét lásd a baloldali rovatban)

Megújult az éjjeli menedékhely! A téli krízisidőszakra elkészült a Tiszta Forrás Alapítvány új, létesítménye, amelyet 2017. december 6-án adtak át. Beszámoló és fotók a baloldali rovatban.

Kedves látogatónk! Kérjük, hogy lehetőségeihez képest támogassa alapítványunk munkáját! TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY Adószám: 19701761-1-43 Segítségét előre is köszönjük!

2015.06.18-án megtartott Hálaadó Istentiszteleten a Semper Reformanda énekegyüttes is szolgált. A Hálaadóról képes beszámoló a baloldali rovatban.

Köszönjük Marika! Intézményvezetőnket 2018. május 31-én elbúcsúztattuk. Beszámoló és képek a baloldali rovatban!

Hálaadó Istentisztelet 2018. július 1-én