Bejelentés


Tiszta Forrás Alapítvány "Az URat keressétek, akkor élni fogtok" Ámósz 5,1Szavazás
2014. május 22.-én a GE Infrastructure Hungary Holding Kft. dolgozóinak egy csoportja látogatott el intézményünkbe, ahol egy önkéntes-nap keretén belül részt vettek intézményünk mindennapi életében: takarítottak, segítettek az ételosztás előkészítésében, majd a kiosztásban, úgy a nappali melegedőben, az éjjeli menedékhelyen, mint az utcán meglátogatott ügyfeleknél. Finom babgulyás és túrós rétes volt a menü, amit örömmel fogadtak mindannyian. Ez úttal is köszönjük a támogatásukat és segítségüket.

Elő készületek


A 2013-2014 –es év önkéntesekben is gazdagodást jelentett alapítványunk életében:


Kulcsár Renáta (Erdélyből) és Giuseppe Alaimo (Olaszországból) az ÖDE programja által kerültek hozzánk. 11 hónapig szolgálták szeretettel intézményünk ellátottjait, úgy a nappali melegedőben, mint az utcai szolgálat során. Sok hajléktalanról derültek ki érdekes dolgok: tudnak spanyolul, jártak már sokfele külföldön. Örömmel fogadták a kedves fiatalokat.

 


Június 30.-án egy ír fiatalokból álló csoport látogatta meg intézményünket (tavaly nyáron már volt egy hasonló csoport), akik a teajárat szendvicseinek elkészítésében és helyszíni kiosztásában segítettek nekünk. Nem csak a fizikai szükségletekre fektették a hangsúlyt, hanem lelkileg is igyekeztek gazdagítani a fedél nélkülieket: énekeltek és imádkoztak is a jelenlévőkért. Sok élménnyel gazdagodva mentek el.

 

 

 

 

 


 

A Tiszta Forrás Alapítvány 2014. évi Hálaadó Istentisztelete

 

Június 29.-én került sor az alapítvány éves hálaadó istentiszteletére. A helyszín most is a már évek óta befogadó Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet temploma volt.

 

 

Az igehirdetés szolgálatát Márkus Gábor református lelkipásztor, a kuratórium elnöke végezte a Bibliaolvasó kalauz napi igéje, a Róma 16, 17-27 alapján.

 

Három fő gondolata volt az igehirdetésnek:

1. Törekedni a szüntelen megerősödésre

Az alapítvány 22 éves szolgálata során sok fedél nélkülinek segített abban, hogy szembenézzen önmagával és azzal a helyzettel, amiben van, azzal a gondolkozással, ami a mélybe húzta. Sokan a kudarcok közepette indultak el Isten felé. Egy hálaadó alkalom mindig nagy lehetőség arra, hogy felmutassuk, mennyi mindent kaptunk, „úgy magától”, ami nem is magától van, hanem kegyelem. Pál egy olyan Jézusban hisz, akinek van hatalma. Mi milyen Jézusban hiszünk? A hajléktalanságból, alkoholból felkelni sokszor egy pillanat műve, de felállva megmaradni az nehéz. A pszichológusok szerint a megerősödés több év munkája, Isten Igéje szerint egy egész életen át tart. Az evangélium olyan örömmennyiség, amilyenre minden embernek szüksége van. Van hatalma a mi Urunknak, Istenünknek a mi megerősítésünkre! Jézusnak szolgálni azt jelenti, hogy fontos érték a másik ember. Nagy öröm, amikor egy hajléktalan elindul, hogy segítsen a társán – már nem önmagának él!

2. Eljutni a hit engedelmességére

Nem könnyű engedelmeskedni a hitnek. Én csak mindig másokért tegyek? Velem mi lesz? Az jár el helyesen, aki az igényeit a lehetőségeivel hozza szinkronba. Az örömöt nem tárgyakban, hanem a szívünkben élhetjük meg. Ha megismerem Krisztus gazdagságát, szegénynek fogom érezni magam mellette, de boldognak is, mert mindez az enyém lehet. Isten hitünket sok evangéliummal bíztatja, bátorítja. Elhiszem? Tudok engedelmeskedni neki?

3. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség

Az olimpiai dobogó öröm a játékosnak és egy egész országnak, Isten dicsősége ennél sokkal nagyobb öröm. Isten sok mindent megengedett nekünk: az új melegedő üzemeltetését, a közösség gyarapodását. Amire Isten elhív, azt igyekszünk megtenni. Egyedül Istené a dicsőség!

 


 

Az igehirdetést követően özv. Kardos Imréné tett bizonyságot. Beszélt férje alkoholból való szabadulásáról, átadott életéről és arról a 21 évről, amit új életben élt, ahol minden nap hálát adott ezért a szabadításért.

 


 

Az istentisztelet keretén belül elhangzott Döbrentey Ildikó: Emberi szó című imádsága

 

Uram, köszönöm azt a hajléktalant,

akivel a héten

egy budapesti piros lámpánál találkoztam.

Én az autómban ültem,

ő az autók között lépegetett,

a hajléktalanok újságját kínálgatta.

Fáradt és feszült volt az arca,

s az autósok nem törődtek vele.

Mutattam neki,

hogy a lap, amit kínál,

nekem már megvan,

mindig meg szoktam venni.

Akkor az az ember,

nem alázatosan,

nem pénzéhesen,

hanem mint egy testvérére,

rám mosolygott,

s a visszapillantó tükörből még láttam,

hogy utánam integetett.

Köszönöm, Uram, ezt a találkozást,

amely megerősít abban,

hogy még aki legjobban rászorult,

annak sem csak a pénz hiányzik,

legalább annyit ér: az emberi szó.

Köszönök mindenkit,

Akitől emberi szót kapok,

Aki kedvesen néz rám,

Akinek eszébe jutok.

Ámen

 

Az istentiszteletet követően a jelenlévők (munkatársak és hajléktalanok, támogatók és barátok) ünnepi ebédben részesültek az intézmény nappali melegedőjében, ahol a közös ebéden kívül, személyes találkozásokra, beszélgetésekre is sor került.

 


 

2014. június 25.

MEGHÍVÓ

Hálaadó Istentiszteletre

 

"Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az

én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint..."

Róma 16, 25a

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a

TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY 2014. évi

Hálaadó Istentiszteletére, amelyet

 

2014. június 29.-én, vasárnap 10 órai kezdettel,

a Kispesti-Rózsatéri Református templomban

tartunk.

(Cím: Budapest XIX. kerület, Jahn Ferenc u. 108.)


Igét hirdet: Márkus Gábor

református lelkipásztor, a kuratórium elnöke


Az igehirdetést követően bizonyságtétel hangzik el.

 


 

2014. március 15.

 

Az Alapítvány és munkaközössége 2014. március 14.-én a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától „Gondoskodás az emberért –díj” elismerést kapott.


(A „Gondoskodás az emberért-díj” a kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.)

www.bp18.hu

http://www.bp18.hu/docs/varosnaplo/539/HK0211.pdf 12oldal

 


 

2013. május 24.

McCabe Kórus

2013. május 23.-án az amerikai, dakotai McCabe kórus látogatta meg intézményünket. A kórus összetétele változó: a 10 éves gyerektől, a 80. életévét betöltött énekesig. Céljuk, mindenek előtt az evangélium hirdetése és a szolgálat minden nép között az éneklés által Ezért indultak el egy európai turnéra is, koncertezve Németországban, Ausztriában és Magyarországon. A közel egy órás koncerten többnyire angol egyházi énekek hangoztak el, bekapcsolva egy-egy ismerős dallamba a közönséget is. A zsúfolásig megtelt új melegedőben örömmel hallgatták a kórus lelkes éneklését az intézmény munkatársai, meghívottak és hajléktalan barátaink is.

  

Vissza